Category: Svarbi info

Taisykliu pakeitimas !!!

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/dda80e80757611e9b81587fcbd5a76f6


Svarbu !

Pasikeitė Veterinarinės priežiūros medžioklėje reikalavimai


MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIAUS ISAKYMAS

VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL AFRIKINIO KIAULIŲ MARO STEBĖSENOS IR KONTROLĖS PRIEMONIŲ ŠERNŲ POPULIACIJOJE IR KIAULIŲ LAIKYMO VIETOSE 2016 m. kovo 30 d. Nr. B1-265 Vilnius Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos veterinarijos įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, Afrikinio kiaulių maro kontrolės reikalavimais, patvirtintais Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2003 m. lapkričio 10 d….


'