Taisykliu pakeitimas !!!

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/dda80e80757611e9b81587fcbd5a76f6


Svarbu !

Pasikeitė Veterinarinės priežiūros medžioklėje reikalavimai


Vėliavos iškėlimas !!!

5CCB5177-D89F-428F-84CF-A569BD8D9912


2019 balandžio 26 d SUSIRINKIMAS !


TROFĖJŲ PARODA !!!!!!!

Laba diena, gerb. Bendraminčiai..                      Artėja medžioklės trofėjų paroda, tai labai svarbus renginys mums ir Kauno rajonui. Prašau žiūrėti rimtai. Jegu kas dar neparėmėt parodos, prašau paskubėti, pakalbinkit pažįstamus, Reikiamą medžiagą ( prašymas, sutartys, kopijos) nusiūsiu, parašykit tik kam.   Manau jau pradėjote rinkti trofėjus. Salė labai…


!!!!!!!!!!!!!!!!!!! SUSIRINKIMAS !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

2018-04-27 D. 18 val. medžiotojų klubo GIRINIS susirinkimas.  


Pradžia…………. :)


VISKAS APIE MEDŽIOKLĘ

Pradžia


Apie Bebrus

Bebro dorojimas keturiomis rankomis


Medžioklė užsienyje

Dėl afrikinio kiaulių maro Europoje leidžiama naudoti slopintuvus ir naktinius taikiklius


'