MEDŽIOTOJŲ KLUBO „GIRINIS “
VALDYBOS NARIŲ SUSIRINKIMO
PROTOKOLAS

2017-04-07
Jūrės miestelis
Susirinkimas įvyko 2017 m. balandžio mėn. 7d. 19 val.

Susirinkimo vieta: VĮ Kazlų Rūdos Mokomoji Miškų urėdija.
Adresas: Miškininkų g. 1. Kazlų Rūda
Susirinkimo pirmininkas – Algimantas Draugelis
Susirinkimo sekretorius – Valdas Vyšniauskas
Dalyvauja 5 valdybos nariai iš 5 narių (sąrašas pridedamas)

Darbotvarkė:
1. Dėl medžiotojų klubo „Girinis“ ataskaitinio susirinkimo laiko paskyrimo
2. Dėl sandėlio statybos ir numatomos rinkliavos paskyrimo
3. Dėl paramos Sūduvos medžiotojų sąjungos šaudyklai
4. Dėl žvėrių apdorojimo aikštelių įrengimo ir pridavimo
5. Dėl medžiotojų klubo „Girinis“ nario mokesčio už nuomojamus plotus
6. Dėl kandidatų priėmimo į klubą.
7. Dėl visuotinio ataskaitinio susirinkimo darbotvarkės.

1. SVARSTYTA. medžiotojų klubo „Girinis“ ataskaitinio susirinkimo numatomas laikas.
Susirinkimo metu aptarta ataskaitinio susirinkimo data ir laikas.
NUTARTA. Visuotinį ataskaitinį susirinkimą organizuoti š.m. balandžio 28 dieną 18 val.
Balsavo: Už 5.

2. SVARSTYTA. Dėl sandėlio statybos ir numatomos rinkliavos paskyrimo.
Susirinkimo metu buvo aptarta sandėlio statyba. Pasiūlyta kiekvienam klubo nariui paremti medžiotojų klubą 150 eurų suma, kurių paskirtis bus numatomo sandėlio statyba.
NUTARTA. Sandėlio statybai rinkti po 150 eurų.
Balsavo: Už 5.

3. SVARSTYTA. Dėl paramos Sūduvos medžiotojų sąjungos šaudyklai
Susirinkimo metu valdybos nariai pasiūlė paremti Sūduvos medžiotojų sąjungą.
NUTARTA. Klausimą (paramos dydis, ir tolimesnė eiga) aptarti ataskaitinio susirinkimo metu.
Balsavo: Už 5.

4. SVARSTYTA. Dėl žvėrių apdorojimo aikštelės įrengimo ir pridavimo
Valdybos nariai diskutavo apie Valstybinės Maisto ir Veterinarijos Tarnybos keliamus reikalavimus žvėrių apdorojimo aikštelėms įrengti.
NUTARTA. Įrengti ir priduoti VMVT, tris žvėrių apdorojimo aikšteles. Numatomas atlikimo terminas iki 2017 m. gegužės mėn. 15 d.
Balsavo: Už 5.
5. SVARSTYTA. Dėl mokesčio už nuomojamus plotus didinimo
Susirinkimo metu aptarta, jog įsigaliojus įstatymo pataisoms dėl mokesčio už nuomojamus medžioklės plotus, sušaukti visuotinį medžiotojų klubo „Girinis“ narių susirinkimą, ir aptarti nario mokesčio didinimą.
Iki įstatymo pataisų įsigaliojimo rinkti nustatytą mokestį.
NUTARTA. Iki įstatymo pataisų įsigaliojimo rinkti nustatytą mokestį, o įsigaliojus įstatymo pataisoms, sušaukti visuotinį klubo narių susirinkimą, kurio metu bus aptartas mokesčio dydis.
Balsavo: Už 5.

6. SVARSTYTA. Dėl kandidatų priėmimo į medžiotojų klubo narius.
NUTARTA. Siūlyti visuotiniam susirinkimui Paulių Toločką, Vaidą Toločką, Ernestą Antčiaką priimti į „Girinio“ medžiotojų klubą.
Balsavo: Už 5.

7. SVARSTYTA. Visuotinio ataskaitinio susirinkimo įvyksiančio 2017-04-28 d. darbotvarkė.
NUTARTA. Ataskaitinio susirinkimo darbotvarkė:
1. Susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus rinkimai;
2. Medžiotojų klubo “Girinis” pirmininko veiklos ataskaita už 2016-2017 m. sezoną;
3. Medžiotojų klubo “Girinis” finansinės atskaitomybės rinkinio už 2016-04-01 – 2017-03-31 ataskaitos patvirtinimas;
4. Dėl sandėlio statybos ir numatomos rinkliavos paskyrimo;
5. Dėl paramos Sūduvos medžiotojų sąjungos šaudyklai;
6. Dėl žvėrių apdorojimo aikštelių įrengimo ir pridavimo;
7. Dėl medžiotojų klubo „Girinis“ nario mokesčio už nuomojamus plotus;
8. Dėl kandidatų priėmimo į klubą.
9. Kiti klausimai.
Balsavo: Už 5.

Susirinkimo pirmininkas Algimantas Draugelis

Susirinkimo sekretorius Valdas Vyšniauskas