Sveiki kolegos,

praeitą savaitę SMS Taryboje kalbėjomės apie būsimą tradicinę šventę.
Šie 2016 metai yra BENDRUOMENIŲ metai, o mūsų – medžiotojų bendruomenė ne tokia jau ir maža. Tokius įvykius ir datas negalim pamiršti. Marijampolė ta proga taip pat rengiasi pristatyti naujus projektus ir pabaigti pradėtus. Todėl mūsų gausus ir įspūdingas prisistatymas labai reikalingas. Nepamirškime, kad ieškome kuo daugiau sąjungininkų šaudyklos įrengimui, medžiotojų palaikymui ir medžioklės išsaugojimui.

AČIŪ VISIEMS SŪDUVOS MEDŽIOTOJŲ KLUBAMS PARĖMUSIEMS ŠAUDYKLOS PROJEKTĄ FINANSINIAIS IŠTEKLIAIS. SMAGU, KAD KOLEGOS SUPRANTA BŪSIMO OBJEKTO SVARBĄ IR NAUDĄ.

Šventėje pastatykime dar gražesnes palapines, VISI KLUBAI įsigykime vėliavas, apsirenkime medžiokliniais – paradiniais (išeiginiais) drabužiais, parodykime visuomenei savo trofėjus, pavaišinkime šventės dalyvius ir svečius miško dovanomis. Garuojantis sriubos dubenėlis ar keptos žvėrienos gabalėlis pritrauks daugiau šalininkų nei šimtai puslapių teksto.

Senieji mūsų medaliai jau išdalinti, o nauji dar nepagaminti todėl šiemet apsiribosime PADĖKOMIS. Nutarėme Padėkas teikti ne medžiotojams, o jų talkininkams ir geradariams: medžiotojų žmonoms ir moterims gaminančioms mums skanėstus, ūkininkams ir biznieriams remiantiems mūsų sumanymus, visiems kitiems padedantiems spręsti kasdieninius ir nekasdieninius klausimus. Siūlykite, rašykite ir šventės metu įteiksime atitinkamas PADĖKAS.

Sėkmės.

Paulius Uleckas